Logo

AAS ELEKTRONIKK AS

3D ENGINEERING OG ELEKTRONIKK

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Oppdrag

Oppdrag utføres i kundens lokaler eller ved eget kontor.
Reise-oppdrag og jobb i "felten" er også vanlig i prosjekter som krever det.

Samarbeid og direktekontakt med kunde og innvolverte parter har erfaringsmessig vist
seg å være mest effektivt.

Rene utviklings-oppdrag kan derimot være gunstig å utføre ved eget kontor.

Kunden velger selv hvor og hvordan oppdrag skal utføres.

 

AAS ELEKTRONIKK AS